Pasientinformasjon

 

Her hos Tannlegene i Nesttunsenteret er vi sterkt opptatt av å yte god service, og å skape tillit og forståelse mellom deg og tannlegene. Vi vil at du skal oppleve trygghet, kunnskap og omtanke når du er pasient hos oss.

Diagnose og behandling
All tannbehandling er individuell. Selv om diagnose, terapi og behandlingsforløp kan synes likt, kan det ofte være vesentlige forskjeller i tidsforbruk, materialer, og utfall av behandling som kan gjøre opplevelsen forskjellig, herav også kostnadene. Vi forsøker derfor alltid å avsette riktig tid tilpasset den enkeltes behov. Av naturlige grunner kan dette ikke alltid gjennomføres ved akutte situasjoner eller for nye pasienter hvor behovene ikke enda er definert.

Innkalling og endring av avtaletid
På bakgrunn av ditt individuelle behov for gjennomgang av tenner og tannkjøtt innkaller vi deg løpende for kontroll. Mange praktiserer 1 års intervaller, men like vanlig er 1/2 eller 1/3 års intervaller. Dette tilpasses dine behov og etter tannlegens anbefaling. Du står selvfølgelig fritt til å avbestille eller endre den foreslåtte avtalen, men dette må gjøres seneste 24 timer før avtalt time.

Oppmøte til timeavtale og fravær
For at vi skal kunne yte den service vi ønsker å gi deg, er det viktig at alle kommer til avtalt tidspunkt. Dersom du er forsinket utover 15-20 minutter og tannlegen du har avtale med ikke kan fylle din time med annen pasient, debiteres en avgift for hvert påløpte kvarter opp til maksimalt 1 1/2 time.Det debiteres med 75% av normalt timehonorar.

Forsinkelser ved behandling
Uforutsette hendelser kan oppstå for begge parter, slik at vår avtalte time må forskyves. Dersom din tannlege er forsinket utover 15-20 minutter vil vi umiddelbart forsøke informere deg, slik at ingen blir vesentlig skadelidende i unødig ventetid eller forspilt arbeidstid. I slike situasjoner kan vi tilby deg ny time.

Betalingsvilkår
All behandling gjøres opp etter avtalt besøk. All betaling foregår over vår betalingsterminal eller med kontanter. Vi leverer ikke ut giro eller kreditt med mindre det avtales på forhånd.

Kostnadsoverslag
Det gis kostnadsoverslag som byggger på undersøkelse hos tannlegen. Slike overslag er situasjonsbetinget og er kun bindende for den oppgitte perioden, da det medisinske og odontologiske bilde stadig er gjenstand for forandring. Det utstedes ikke kostnadsoverslag over
telefon eller gjennom tredje mann (med unntak av barn i følge med foreldre).

Praktiske opplysninger

Vennligst gi oss beskjed om evt. adresseforandring, endring av navn eller telefon, så snart det foreligger.
Vennligst ta ut verdisaker fra yttertøy som henges uten tilsyn.
Med dette ønsker vi deg hjertelig velkommen til oss hos Tannlegene i Nesttunsenteret.