Åpningstider

Vi holder åpent alle ukedager mellom kl. 08.00 og 16.00. Ettermiddag / kveld etter avtale.

Innkalling og endring av avtaletid

På bakgrunn av ditt individuelle behov for gjennomgang av tenner og tannkjøtt innkaller vi deg løpende for kontroll. Mange praktiserer 1 års intervaller, men like vanlig er 1/2 eller 1/3 års intervaller. Dette tilpasses dine behov og etter tannlegens anbefaling. Du står selvfølgelig fritt til å avbestille eller endre den foreslåtte avtalen, men dette må gjøres seneste 24 timer før avtalt time.