Amalgamfyllinger

 
Amalgam brukes i dag sjelden.
Pr. 01.01.2008 er amalgam forbudt å benytte som fyllingsmateriale.

Fordeler:
Bruk av amalgam er et billig alternativ og det er relativt holdbart.

Ulemper:
Kosmetisk er amalgam et dårlig alternativ. Korrosjon kan forekomme slik at tannsubstansen omkring fyllingen kan sprekke.

Amalgam har vært svært omdiskutert fordi det innholder kvikksølv. Gjennom de siste 100 år har fagfolk jevnlig diskutert skadevirkningene rundt amalgam, dog uten å kunne vise til helseskader med klar sammenheng til amalgam.

Statens helsetilsyn har likevel gitt retningslinjer som tilsier at man ikke bør behandle barn eller gravide med amalgam,og de anbefaler ikke amalgam som første valg til noen pasienter.