NYE TRYGDEREGLER

27.12.07: Nå foreligger det nye regelverket og takstene for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Helse- og omsorgsdepartementet gir i rundskriv I-10/2007 informasjon om det nye regelverket, som består av en forskrift fastsatt av HOD og et rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet til folketrygdlovens § 5-6 Tannlegehjelp med utfyllende bestemmelser og nærmere retningslinjer for når stønad skal ytes. Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege er begrenset til takster for tannbehandling fastsatt av departementet i eget taksthefte.

 

Du finner regelverket og takstene på HODs nettsted.

 

Kontakt

Tannlegene i Nesttunsenteret

Østre Nesttunvei 16, 5121 Nesttun

Tlf. 55 13 29 27

post@nesttuntann.no

Nyheter

Nye trygderegler
Nå foreligger det nye regelverket og takstene for folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.
Les hele

Forbud mot amalgam fra 1.1.2008
Miljøverndepartementet forbyr kvikksølv i produkter fra 1. januar.
Les hele

Kritiserer Miljøverndep. amalgamforbud
Tannlegeforeningen er kritisk til Miljøverndepartementets varslede forbud mot amalgam fra 1. januar 2008.
Les hele

312671

Webmaster   |   * B R A N D M A K E R   A S   |   e-go webditor   |   Valid XHTML 1.0

e-go
e-go
Brukernavn: Passord: