STØTTEORDNINGER

Nye trygderegler for støtte til tannbehandling

Fra nyttår endres reglene for støtte til tannbehandling slik at de både blir enklere å forstå og mer forutsigbare. Pasienter som har rett til støtte til tannbehandling, behøver heretter ikke å legge ut selv. I stedet vil oppgjøret skje direkte mellom tannlegen og Nav-etaten.

Endringen gjelder for pasienter som etter folketrygdloven har krav på hel eller delvis støtte til tannbehandling. Dette er grupper med særlige tannbehandlingsbehov, for eksempel i forbindelse med sykdom, skade eller ulykke.

Brukere som har kunnet søke om bidrag til å dekke tannlegeregninger, vil fra nyttår få rett til støtte til tannbehandling. Dette ble vedtatt av Stortinget 10. desember. Støttebeløpet er beregnet til 120 millioner kroner.

Hovedregelen er fortsatt at den voksne delen av befolkningen selv skal betale for behandling hos tannlege, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

 

 

Kontakt

Tannlegene i Nesttunsenteret

Østre Nesttunvei 16, 5121 Nesttun

Tlf. 55 13 29 27

post@nesttuntann.no

Nyheter

Forbud mot amalgam fra 1.1.2008
Miljøverndepartementet forbyr kvikksølv i produkter fra 1. januar.
Les hele

332358

Webmaster   |   * B R A N D M A K E R   A S   |   e-go webditor   |   Valid XHTML 1.0

e-go
e-go
Brukernavn: Passord: